Hotell Hagaplan Solna - Fortlöpande besiktning prefabstomme

Stålbesiktningar och stålkontroll

 

Vi har specialiserat oss på besiktning av byggnadsstommar i stål och prefabricerad betong och vi har kompetens TR-Stål/K

 

Läs mer om stålbesiktningar och stålkontroll ››

Kvalitetsansvarig enligt PBL

Jag har certifiering från SP Certifiering att vara kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen (PBL)

Dessutom fungerar jag som sakkunning Prefabstommar eller Stål i många projekt.


Läs mera om kvalitetsansvariga på Boverkets hemsida >>

Besiktningsman SBR

Jag är certiefierad besiktningsman av SP Certifiering och medlem av SBR's expertgrupp för entreprenadbesiktningar.

SBR står för Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund

 

Läs mer om SBR ››

Välkommen till Blomqvist Byggkonsult AB

Vi är er konsult genom hela byggprojektet!

Från idé till färdig produkt hjälper vi er på ett smidigt och kompetent sätt med bred erfarenhet och hög kompetens.

Vi är är byggherrens oberoende Projektledare eller Byggledare från idé till inflytt.

 

Specialistkompetens!

 

Vi har dessutom specialiserat oss på besiktningar av stommar av stål och prefabricerad betong. Kontakta oss gärna för mer information!