Akademiska Sjukhuset - Uppsala

Besiktning prefabstomme


Hubben - Uppsala

Nybyggnad labb och kontor

Besiktning prefabstomme

Beställare: Vasakronan


Hilton 7 - Solna

Nybyggnad kontor i Solna

Besiktning prefabstomme

Beställare Vasakronan


Roslagsbanans utbyggnad

Besiktningsman stål på roslagsbanans utbyggnad. Projektet sträcker sig till 2020

Arlanda - Sky City Office One

Besiktning grunbd och stomme på ny kontorsbyggnad på 100 000 kvm.

Påbörjat 2016 och pågår hela 2017

Sickla Front II

Nybyggnad parkeringshus och kontor

Beställare: Atrium Ljungberg