HSB Brf 21 Svanhild

Fönsterbyte i två huskroppar totalt ca. 50 lägenheter.

Förnyelse balkonger under 2017

Ultuna Östra längan Syd

Byggledningsguppdrag åt Akademiska Hus i Uppsala. Pågår hela 2016

Brf Linjalen

Renovering av loftgångar och balkonger. Pågår 2106 - 2017

HSB Brf 9 Hamder

Renovering av betongen på balkonger och loftgångar samt förnyelse fasader och räcken. Ny belysning på loftgångar.