Besiktningar av stommar

 

Jag har hållit på med stålbesiktningar och stålkontroller i över 15 år nu och sedan 5 år tillbaka är jag även specialiserad på prefabricerad betong. Jag håller mig kontinuerligt uppdaterad om vad som händer i prefabbranschen. Dessutom fungerar jag som sakkunnig stål enligt PBL i större projekt där så krävs.

 

Jag har kompetens TR-Stål/K och SS-EN 1090-2.

 

Ett typiskt besiktningsuppdrag eller sakkunniguppdrag börjar redan i projekteringsskedet där jag får vara med och granska handlingar innan förfrågan eller tillverkning. Efter det följer jag produktion och montage via fortlöpande besiktning eller kvalitetsmöten.

 

När då sista elementet är monterat är alla papper klara och inga oklarheter kvarstår.